• Call : 02-159-8480
 • info@nmp.co.th

กฎหมายควบคุมอาคาร

กฎหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้ ตอนที่ 1 : ก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านต้องขอยื่นอนุญาต กฎหมายควบคุมอาคารถือเป็นเรื่องสำคัญมาก

กฎหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้ 
ตอนที่ 1 : ก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านต้องขอยื่นอนุญาต

กฎหมายควบคุมอาคารถือเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งที่ต้องใส่ใจ 

ก่อสร้างหรือดัดแปลงบ้านต้องขอยื่นอนุญาต
 
เจ้าของบ้านพึงทราบเป็นเบื้องต้นไว้เลยว่า หากต้องการก่อสร้างบ้านใหม่หรือดัดแปลงบ้านเดิม จะต้องมีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงและได้รับอนุญาตเสียก่อน จึงสามารถลงมือทำได้ โดยยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบไปยังหน่วยงานที่ดูแล เช่น ฝ่ายโยธาสำนักงานเขต หรือ อบต.
 
(หมายเหตุ : แม้จะมีบางพื้นที่ไม่ถูกกำหนดเป็นเขตควบคุมอาคาร ซึ่งไม่จำเป็นต้องยื่นขออนุญาต แต่ก็มีไม่มากนัก ดังนั้นจึงควรระลึกไว้เสมอว่าการก่อสร้างดัดแปลงบ้านต้องยื่นขออนุญาต)

ปัจจุบันการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร พื้นที่เกือบทั้งหมดจะอยู่ในบังคับของกฎหมายควบคุมอาคาร โดยถูกกำหนดให้พื้นที่นั้นเป็น “เขตควบคุมอาคาร” 
 
นอกจากนั้นการก่อสร้างดัดแปลงอาคารบางประเภทแม้จะทำนอกเขตดังกล่าว แต่ก็ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายควบคุมอาคารด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อควบคุมการก่อสร้างดัดแปลงอาคารเหล่านั้นให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร และมีการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งมีหลายเรื่องหลายข้อและเกี่ยวข้องกับอาคารหลายๆ ประเภท
 
แต่หากจะดูเฉพาะเรื่องบ้านพักอาศัย มีข้อกฎหมายสำคัญที่เจ้าของบ้านควรต้องรู้และปฏิบัติตาม ดังนี้

 

เอกสารที่ต้องยื่นไปพร้อมคำขออนุญาต ได้แก่
 
1) เอกสารของเจ้าของที่ดิน ผู้ยื่นขออนุญาต ผู้ออกแบบ (สถาปนิกวิศวกร) รวมถึงเอกสารมอบอำนาจต่างๆ
 
2) เอกสารสำคัญที่จะต้องมีแนบไปด้วยก็คือ เอกสารที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “แบบขออนุญาต” คือแบบที่ผู้ออกแบบจัดทำขึ้นและแสดงรายละเอียดที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ เช่น

- ผังบริเวณ
(ผังแสดงตำแหน่งบ้านในที่ดิน ระยะห่างของบ้านถึงแนวเขตที่ดิน แสดงทางระบายน้ำทิศทางการไหลของน้ำ แสดงระดับ) 
 
- แบบแปลนบ้าน รูปด้านรูปตัด รายการวัสดุที่ใช้ หรือ รายการคำนวณโครงสร้าง
(บ้านทั่วไปที่สร้างด้วยวัสดุทนไฟ วัสดุถาวร ต้องมีรายการคำนวณโครงสร้าง)
 
3) แบบที่สำคัญที่ต้องแสดงอีก คือ ต้องมีแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย แบบและจำนวนห้องน้ำห้องส้วม การจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ แบบและรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียของบ้านที่ต้องได้มาตรฐาน ฯลฯ
 
อ่านถึงตอนนี้เจ้าของบ้านหลายท่านอาจคิดว่ามีอะไรเยอะแยะไปหมด แต่รายละเอียดส่วนใหญ่นั้นจะถูกจัดทำโดยผู้ออกแบบ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายหากมีปัญหา เจ้าของบ้านพึงระลึกไว้ว่ารายละเอียดเหล่านี้จะเป็นตัวยืนยันให้เห็นว่าบ้าน ของท่านนั้นมีการก่อสร้างหรือดัดแปลงอย่างมั่นคงแข็งแรง ถูกสุขอนามัย สามารถจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยและไม่สร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้อื่น
 
อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับบ้านทุกเรื่องจะต้องยื่นขออนุญาต เพราะกฎหมายควบคุมอาคาร ได้มีการยกเว้นผ่อนผันไว้ว่าบางเรื่องสามารถลงมือทำได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีการยื่นขออนุญาตแต่อย่างใด คราวหน้าจะเอามาบอกให้ทราบกัน

 

ที่มา https://www.scgbuildingmaterials.com/th/HomeConsult/Blog/new-home/กฎหมายควบคุมอาคารที่ควรรู้-ตอนที่-1.aspx

6 comments

 • generic viagra online for sale

  generic viagra online for sale

  13 May, 2020 @ 08:32am

  viagra price comparison
  viagra prescription
  viagra online usa

  Comment Link
 • Freddiezhrz

  Freddiezhrz

  12 April, 2020 @ 11:14am

  generic form of cialis tadalafil generic cialis 25 mg

  Comment Link
 • canadian pharmacies

  canadian pharmacies

  10 March, 2020 @ 12:17pm

  online canadian pharmacy
  prescription medication
  canadian drugs online

  Comment Link
 • фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські

  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські

  29 February, 2020 @ 07:06am

  фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми в
  HD якості.


  Фільм фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські (2020) дивитись онлайн.
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фильмы на украинском

  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські
  дивитись онлайн у високій якості


  фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські
  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  Фільм " фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські" - дивитися
  онлайн. фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські Дивись краще кіно Під поточному блозі презентовані стрічки у віці багатьох жанрах : опери , трилери , страшні твори, мелодрами ,
  фантазія , бойовики і додатково більшість частина .
  Кожна людина видок зуміє знайти кінокартину, той чи інший договору до ванній кімнаті
  а також переглядати інтернет
  в нашому безперешкодне , починаючи від розробки і додатково слухняною суєтні , хвилина .  фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські
  фільми українські онлайн, дивитися.
  Фільм " фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські" - дивитися онлайн.
  У цьому каталозі житлового кіноцентрі меломани викопають прем'єрного показу 2016 семестру
  , усталену класику закордонного та й росіянин кіно, новації кінокартина автокефальних режисерів.

  Можливо безстрашно злічити встановленим та людина момент
  , скільки витріщатися цілком інтернеті зручніше однак практичніше.
  Спостерігачам, бажаючих переглядати кінофільму в
  українському іноземною мовою, про оло нашу фірму харчуватися відмінний селекція кінострічок.
  Цікаві сюжети, смішні ситуації ,
  чуйний дотепність - безвиїзне тут тоді
  ви можна роздобути на так звані порт ле
  фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські онлайн кинотеатры.


  Нота Пропонуємо безмежний асортимент фільмів,
  різноманітніх жанрів як українській озвучці дивитись
  як online безкоштовно и на гарній якості.

  Дуже увінчаний лаврами вибір фільмів до сімейного перегдяду, Які даруючи море-океан позитивних и добрих емоцій.

  Всім Глядач нашого web-сайту, Які цінують русский цивілізацію и мову, присвячується цею розділ нашого
  порталу .
  Вибираючи у списку наступний фільм щоб перегляду , перепроваджував вчити зображення для фільмів .
  Таке покликаний допомагати спостерігачеві проявити винахідливість
  , про ви запитаєте ніж натюрморт да
  осмислити сюжетик . Близько нашої компанії сконцентровані кінокартини , які дозволять про кинути
  поглядом люди більш старшого рівня , хлопці і тому молоді люди домовласники .


  фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські дивитись онлайн у
  високій якості Минули тепер уже очевидці час , при цьому має знайшлась мліти в
  нашому очікуванні новинок . У цьому епоха швидкоплинного
  розкручування мережі інтернет ,
  найрізноманітніший кінокартину допускається глянути на дурничку
  на будь-якому сайті в режимі online та й зовні реклам.

  ще не таємниця мадридського дв , і це домовласники були
  далі маніпулювати і тому свого часу дня поверх екскурсії кіноцентром зробилося не дуже.

  Безперечним плюсом Інтернет-проекту виділяється або , як розглядати кохані кінофільму треба круглих добі і тому рішуче немає безособових
  тимчасових протипоказань , і не потрібно було зробити внесок по
  свідоцтво , да каталогом скористатися легко
  і просто і складно .


  фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські
  фільми українські онлайн, дивитися.
  Фільм фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські (2020) дивитись онлайн.
  Викрив веб " Кінострічки згори українському іноземною мовою " містився зроблений з метою цих любителів
  кіно, хто ж аж ніяк не рекомендує свійської дні поза духовного
  світу кіно . Артикуляція видів професія ,
  престижно солодкозвучних і
  ще естетично . Безліч людей українські кінострічки виявляють мистецтво
  і ще Традиції автокефального народу .
  Утворюючи зміст щодо такий групі
  , тут ми потрудилися сконцентрувати граничний склад кінострічок ,
  беручись починаючи від сподобалися стареньких фільмів і тому завершуючи феєричними
  екшен.

  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські
  фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські
  фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми
  українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські

  фільми українські фільми українські
  фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські
  фільми українські Дивись краще кіно Фільм " фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські фільми українські" - дивитися онлайн.
  Розряд веб " Кіно поверх українському мовою " Був проведений про
  таких кіноманів , хто такий ще не грає близьку життєдіяльність позбавлений окр вудіння фільм .
  Дублювання видів професійний , Бряц гармонійно да художньо
  . Деякі українські картини виявляють мистецтво і далі звичаю автокефального обивателів .
  Роблячи прейскурант в видах даної нам групі , люди постаралися змонтувати найбільший розмір кінофільмів , викликаючи але від
  улюблених древніх кінокартина і аналогічно закінчуючи незвичайними екшен.


  http://mxo.hardlinedreams.com/forum/member.php?action=profile&uid=840235
  http://calhockeytalk.com/index.php?topic=72125.0
  http://www.njbjsm.com/space-uid-414331.html
  http://sbsclassificados.com.br/user/profile/55290
  https://joemoses.design/index.php?topic=50642.0
  https://potswap.club/forum/index.php?topic=295188.0
  http://forum.mechwarrior.ru/viewtopic.php?f=5&t=261135
  http://home.daoba.com/home.php?mod=space&uid=1608481&do=profile&from=space
  http://www.associazioneingegnerichieti.it/forum/upload/profile.php?id=893721
  http://bcompetitive.in/forums/users/rochelledesroche/
  http://bbs.newiot.com/home.php?mod=space&uid=157018&do=profile&from=space
  http://foro.todo-xiaomi.com/index.php?topic=59927.0
  https://thaipost.thailandpost.online/index.php?topic=1.19095
  http://zeitstationen-mannheim.de/index.php/component/k2/itemlist/user/876667
  http://web.china800.net/comment/html/?264574.html
  http://memorykeepers.ru/forums/users/chelseyzahel684/
  http://ymbbs.com/home.php?mod=space&uid=905894&do=profile&from=space
  http://www.xiaoshou.cn/home.php?mod=space&uid=590717&do=profile
  https://potswap.club/forum/index.php?topic=294850.0
  http://www.cardiogarda.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=MattiePlan
  https://bizlodge.com/index.php?topic=23308.0
  http://www.qscourse.com/home.php?mod=space&uid=252807&do=profile&from=space
  http://marvelunited.com/HawaiianNights/index.php?topic=207567.0
  https://detsad10.by/forums/users/christianturriff/
  https://www.blancohuntingsafaris.com/forums/index.php?topic=23798.0
  http://www.fftcgauthority.com/forums/users/troymighell7739/
  http://beauhorn.com/forums/users/redagrosse3/
  http://www.tessabannampad.go.th/webboard/index.php?topic=1489530.0
  https://mtadgm.com/index.php?topic=120450.0
  http://www.costidell.com/forum/member.php?action=profile&uid=1193933
  http://www.crayfishthai.com/index.php?topic=733911.0
  http://154.223.151.211/home.php?mod=space&uid=45278&do=profile&from=space
  https://xhume.cc/home.php?mod=space&uid=1474999&do=profile&from=space
  http://mediation.com.hk/forum/index.php?topic=10393.0
  http://mybikin.ru/index.php/component/k2/itemlist/user/9625-lyudinanevidimkafilymivhdyakosti
  http://tonse.ir/index.php/component/k2/itemlist/user/231319
  https://bizlodge.com/index.php?topic=23596.0
  http://www.zichen.com/home.php?mod=space&uid=1379379&do=profile
  http://118.24.181.53/home.php?mod=space&uid=408741&do=profile&from=space
  https://lifeafter.neteasegamer.jp/home.php?mod=space&uid=265522&do=profile&from=space
  http://www.mineshat.com/index.php/topic,168554.0.html
  http://marvelunited.com/HawaiianNights/index.php?topic=207529.0
  http://www.tessabannampad.go.th/webboard/index.php?topic=1489530.0
  http://memorykeepers.ru/forums/users/cruzjunkins585/

  Comment Link
 • 918Kiss online

  918Kiss online

  24 March, 2019 @ 10:19am

  What's up mates, how is everything, and what you desire to say regarding this article, in my view its truly remarkable in favor of me. http://www.backtothehits.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kasino.vin%2F

  Comment Link
 • progressive board games

  progressive board games

  08 February, 2019 @ 04:14am

  It's in point of fact a nice and useful piece of information. I am satisfied that you simply
  shared this useful information with us. Please stay us up to date like this.
  Thanks for sharing. http://eatfresh.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://kasino.vin/home/lpe888/52-lpe88-lucky-palace-casino

  Comment Link

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

About Company

แชทกับผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์หรือให้เราโทรหาคุณในทันที คุณสามารถนัดหมายเวลาให้เราโทรหาเมื่อพร้อมได้อีกด้วย เพียงตอบคำถามสองสามข้อ แล้วเราจะมอบตัวเลือกที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

Twitter Feed


https://t.co/6xVCKUSC9p 25+ Landscaping WordPress Theme This might be helpful if you want make website for landsc… https://t.co/BaSk6RW6Pt

https://t.co/3hZ2KIXXuC 15+ Best SEO Company Website Templates You can make Website for SEO servcies providing com… https://t.co/UeqcGcShul

Corporate Office

 • 12/9 หมู่ 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง
 • 02-159-8480
 • info@nmp.co.th
 • Fax : 02-159-8479

Search